Menu

Maatschappelijke organisaties

Hoe ga je als maatschappelijke organisatie te werk als je een vraag hebt maar niet de mensen en middelen om het uit te voeren? Zeker, je kunt je vraag ook direct kenbaar maken bij ons, maar lees voor een succesvolle en duurzame ‘match’ ook even dit.

Een stappenplan voor een succesvolle match

Veel maatschappelijke organisaties vinden het lastig om vrijwilligers aan te trekken voor het uitvoeren van bepaalde klussen en hebben bovendien te maken met een terugtrekkende overheid die steeds minder subsidieert. Anderzijds zijn bedrijven steeds meer bezig met het zoeken naar een concrete invulling van hun maatschappelijke betrokkenheid. Stichting De Waaier treedt op als intermediair om vraag en aanbod te matchen. Hoe ga je als maatschappelijke organisatie te werk als je een vraag hebt maar niet de mensen en middelen om het uit te voeren? Zeker, je kunt je vraag ook direct kenbaar maken bij ons, maar lees voor een succesvolle en duurzame ‘match’ ook even dit.

Vraag formuleren

Probeer de vraag die je graag ingevuld ziet concreet en afgebakend te formuleren:

1. Is het een eenmalige klus (denk aan het aanleggen van een moestuin voor cliënten) of een lange termijn-samenwerking (bijvoorbeeld maandelijkse begeleiding bij een Oudhollandse spelletjesmiddag voor dementerende ouderen)? Heel nuttig is bijvoorbeeld om een jaarplanning te maken; wat zijn de wensen voor dit jaar en kan niet met eigen mensen en middelen tot uitvoering worden gebracht?

2. Is het een afgebakende klus of kun je de vraag in stukjes hakken? Wil je bijvoorbeeld een open dag bij een zorgboerderij promoten? Dan heb je misschien een geprinte flyer nodig maar ook een Facebookcampagne en een advertentie in de krant. Hier heb je verschillende partners voor nodig dus formuleer in dat geval verschillende vragen.

3. Is er een deadline voor het uitvoeren van de vraag? Aan de hand daarvan kun je bedenken hoe en wanneer je de vraag zou willen neerleggen. Voor een ‘spoedklus’ kun je direct contact opnemen met De Waaier, voor andere klussen zou je kunnen wachten tot een Beursvloer of MatchMarkt zodat je zelf meer invloed hebt op wie de vraag gaat invullen (zie ook onder).

Vraag invullen

Heb je een goede vraag geformuleerd? Dan zijn er verschillende manieren om jouw vraag te ‘matchen’:

1. Kom naar De Beursvloer of de MatchMarkt en ga in gesprek met potentiële partners vanuit het bedrijfsleven die jouw vraag kunnen uitvoeren. Hier zijn veel ondernemers bij elkaar die allemaal aanwezig zijn met de intentie om matches te maken. Grote kans dat je op één dag veel openstaande vragen ingevuld krijgt.

2. Meld je vraag aan voor De Waaier in Actie. Die dag hebben veel ondernemers al gereserveerd in de agenda om de handen uit de mouwen te steken voor de maatschappelijke organisaties.

3. Maak je vraag kenbaar bij De Waaier; ook buiten de evenementen werken wij natuurlijk doorlopend aan het matchen van vraag en aanbod. Formuleer je vraag of vragen aan de hand van bovenstaande stappen en wij gaan voor je aan de slag!

Op de Beursvloer of de MatchMarkt kun je je vraag kenbaar maken aan veel ondernemers tegelijk.
Foto: Erik Boschman

Match uitvoeren

Zorg voor het succesvol (laten) uitvoeren van een match en investeer in een waardevolle connectie voor de toekomst:

Betrek de vrijwilligers bij je organisatie en nodig ze bijvoorbeeld uit voor een rondleiding.
Foto: Richard Rood

1. Voor het uitvoeren van de match ben je als maatschappelijke organisatie in de ‘lead’. Neem het eerste initiatief voor het contact met het bedrijf dat de vraag gaat invullen en bespreek met hen de inhoud van de klus en de planning voor het uitvoeren daarvan.

2. Geef aan De Waaier door wanneer de match gaat plaatsvinden. Wij komen regelmatig zelf langs voor een verslag of foto die wordt geplaatst op onze website, social media of in de krant. Hiermee geven we bekendheid aan jouw organisatie en inspireren we andere ondernemers.

3. Ondernemers komen niet alleen iets brengen, ze kunnen ook van júllie leren! Nodig de werknemers uit voor een rondleiding of begin een klus met een presentatie en laat ze in gesprek gaan met jullie medewerkers, vrijwilligers of bewoners. Op de lange termijn zorgt dit voor de opbouw van sociaal kapitaal.

Na de match

Het is verstandig om te investeren in een duurzame relatie met de ondernemer. Een goede ervaring kan ervoor zorgen dat het bedrijf zich meer betrokken gaat voelen bij jouw organisatie waardoor zij ook op andere gebieden kunnen gaan sponsoren. Bovendien komt het vaak voor dat een ‘werknemersvrijwilliger’ zich na de evenement gaat aanmelden als reguliere vrijwilliger of donateur. Zorg daarom ook voor een stukje ‘nazorg’:

1. Zorg tijdens of na het uitvoeren van de match bijvoorbeeld voor een berichtje op Facebook of LinkedIn waarin je de ondernemer (én De Waaier) tagt. Zo geef je ook exposure aan het bedrijf en inspireer je anderen.

2. De klus wordt dan wel vrijwillig uitgevoerd, dat betekent niet dat je de vrijwilligers niet kunt bedanken! Een klein gebaar is al genoeg en hoeft niets te kosten. Je kunt ook denken aan het gezamenlijk afsluiten van een klus met een borreltje. Zo kom je ook meer te weten over de drijfveren van de ondernemer en breidt je je netwerk uit.

3. Geef aan De Waaier door wanneer de match is volbracht, wat de commerciële waarde van de klus is en hoe je het hebt ervaren. Zo houden wij ons systeem up-to-date en zorgen we voor een kwalitatieve dienstverlening.

Bedank de vrijwilligers en sluit de klus bijvoorbeeld samen af met een borrel.
Foto: Richard Rood

Voor advies bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van een match kun je altijd bij ons aankloppen. Samen zorgen we er zo voor dat we onze omgeving en haar bewoners weer een stukje mooier en gelukkiger maken!

Aangesloten maatschappelijke organisaties

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Z

Heb je ook een (klus)vraag?

Ga naar vraag en aanbod