Menu

Over De Waaier

De Waaier motiveert bedrijven om een actieve bijdrage te leveren aan hun maatschappelijke omgeving.​ Wij verbinden de vraag van maatschappelijke organisaties en het aanbod van betrokken ondernemers in een ‘match’ en maken zo onze regio en haar bewoners een stukje mooier en gelukkiger.

Onze missie

Stichting De Waaier wil ondernemers motiveren om een actieve bijdrage te leveren aan hun maatschappelijke omgeving.​ Wij verbinden de vraag van maatschappelijke organisaties en het aanbod van betrokken ondernemers in een ‘match’.​ Bedrijven en ondernemers bieden hun diensten of materialen om niet aan en vullen daarmee de (hulp)vraag in van maatschappelijke organisaties die daar zelf de tijd, de kennis, de expertise of het geld niet voor hebben. Met het verbinden van ondernemers met de maatschappelijke organisaties draagt De Waaier bij aan de sociale cohesie in onze regio.
Door het organiseren van diverse bijeenkomsten zoals De Beursvloer, de Matchmarkt en Inspiratie op Locatie versterken wij ons netwerk voor een duurzame ontwikkeling van ondernemingen en organisaties.​ Door het delen van de mooie verhalen die hierdoor ontstaan inspireren wij andere ondernemers om ook invulling te geven aan het begrip Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Een stukje historie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is tegenwoordig een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. De invulling is echter van alle tijden. Zo was familie Ringers van de Ringersfabriek in Alkmaar bijvoorbeeld al erg betrokken bij hun werknemers en de maatschappij; er werd gedacht in talentontwikkeling, de fabriek had eigen sport- en cultuurclubs en zorgde zo nodig voor betere huisvesting. Tevreden, trotse werknemers werken beter was de leidende gedachte. En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen van maatschappelijk betrokken ondernemers. Veelal gebeurde de invulling hiervan op persoonlijke titel van een directeur of richtte de uitwerking zich voornamelijk op de eigen werknemers. 

Een hoogtepunt in de historie van De Waaier: koningin Máxima bezoekt De Beursvloer in 2014. Foto: Erik Boschman

In 2002 wilde een aantal ondernemers uit Alkmaar zich verenigen om hun maatschappelijke betrokkenheid directer en concreter vorm te geven. In april 2003 leidde dit tot de oprichting van de ‘Stichting voor Bedrijf en Samenleving’, een platform voor maatschappelijk betrokken ondernemers. Een jaar later kreeg de stichting haar huidige naam: De Waaier. Aanvankelijk werkte De Waaier binnen de grenzen van de gemeente Alkmaar. In 2006 sloot gemeente Heerhugowaard aan, in 2008 gevolgd door gemeente Langedijk. In 2021 hopen wij ook gemeente Heiloo aan te laten sluiten. De grootste impact van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen ontstaat ten slotte bij een regionale aanpak.

De organisatie

Stichting De Waaier kent een bestuur van zeven afgevaardigden van ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Het team bestaat uit vier vaste werknemers die zorgen voor advies, organisatie en uitvoering van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in onze regio. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers die ons daarbij ondersteunen.
Wij zijn gevestigd in De Telefooncentrale, de plek waar ooit de regie werd gevoerd over het telefoonverkeer van Noord-Holland Noord en duizenden mensen dagelijks aan elkaar werden verbonden via het netwerk van PTT Telecom. Vanuit deze historische plek gaan wij met De Waaier verder met het leggen van verbindingen in de regio.

De Waaier is gevestigd in De Telefooncentrale, een historische plek waar ook vroeger al verbindingen werden gelegd.