Menu

De Waaier zorgt voor speelplezier bij speeltuin De Jeugdhoek.

Het Vierkant kan dankzij match nu gebruik maken van een innovatief zorginstrument om contact te maken met cliënten.

Stichting Manna levert 300 kilo groente en fruit per week voor arme gezinnen.

Anjo Brombacher fotografeert bewoners De Waterkant.

Create telt meer dan euro’s alleen.

Achter sommige statuten gaat een mooi verhaal schuil.

“Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn.”* Door corona leek zelfs buitenspelen even onmogelijk voor kinderen. En dat terwijl buitenspelen enorm belangrijk is maar helaas ook steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van Jantje Beton blijkt dat drie op de tien kinderen nooit of slechts één keer per week buiten speelt. Stichting De Waaier ondersteunt dan ook graag de speeltuinen in de regio om dit te stimuleren en te faciliteren.

Gebrek aan speelruimte

Kinderen die regelmatig buitenspelen staan sterker in hun schoenen. Buitenspelen is essentieel voor een gezonde fysieke, mentale en sociale ontwikkeling. Ruim 80% van de kinderen wordt vrolijk van buitenspelen maar eenzelfde percentage voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Het beeldscherm heeft een steeds grotere aantrekkingskracht maar ook een gebrek aan buitenspeelruimte is daar debet aan.

Buitenspelen is een feest

In Koedijk dreigde dit enige tijd geleden ook te gebeuren toen men een steeds grotere toename van verkeer en nieuwbouw zag ontstaan. Gelukkig kon het oude voetbalveld plaatsmaken voor speeltuin De Jeugdhoek. Maar ook daar konden zij als gevolg van corona lange tijd geen ruimte bieden aan spelende kinderen. Toen zij weer open konden hebben de vrijwilligers hard gewerkt om de speeltuin weer aantrekkelijk en veilig te maken waarbij stichting De Waaier kon bemiddelen voor diverse materialen. Zo heeft gemeente Heerhugowaard boomstammen beschikbaar gesteld voor de afbakening van de nieuwe zandbak (foto), konden er dankzij stichting Lief Langedijk vijf schelpzwembandjes worden aangeschaft en Stammis Horeca Verhuur B.V zorgde voor een springkussen tijdens het jaarlijkse Speeltuinfeest. Buitenspelen is tenslotte altijd een feest. En jij bent uitgenodigd dus hop, naar buiten! Echte avonturen kun je tenslotte niet downloaden.* 
 
Loesje

Horen en voelen; het zijn de zintuigen die vaak het langst in tact blijven maar het meest worden vergeten. In de zorg werd dan ook naarstig gezocht naar hulpmiddelen die contact met mensen met (o.a.) dementie mogelijk maken zodat menselijke waarden en persoonlijk contact behouden blijven. En toen was er de CRDL.

Elke aanraking een ander geluid

Een client legt zijn hand op de CRDL. De aanraking van de begeleidster zorgt voor geluiden van een woeste zee en brengt herinneringen naar boven van vakanties aan de kust. Dierengeluiden zetten de toon voor een spontaan ‘poesje mauw’. Elk contactmoment via de CRDL geeft weer een ander geluid. Dankzij een match op de MatchMarkt van stichting De Waaier kon Het Vierkant (onderdeel van Esdégé-Reigersdaal) een CRDL aanschaffen. De CRDL (spreek uit als cradle) is een interactief zorginstrument dat een nieuwe vorm van contact mogelijk maakt door aanraking tussen mensen te vertalen in geluid.

Contact zonder verwachtingen

De CRDL kon worden aangeschaft dankzij steun van Het Reigersdaalfonds, Stichting Lief Langedijk en Snijder Incasso. “Snijder Incasso weet als geen ander wat sociaal isolement met mensen kan doen. De CRDL legt verbinding van mens tot mens, zonder dat woorden nodig zijn. Wij leveren graag een bijdrage aan een stukje levensvreugde en verbinding”, aldus Leonie Snijder. Bij Het Vierkant merkten ze dat ze juist tijdens de coronacrisis danzij de CRDL een vertrouwensband hebben kunnen opbouwen met clienten die ze minder goed kenden. Marlies Rietveld, clientbegeleider bij Het Vierkant: “De CRDL verbindt, dat is wat we werkelijk hebben zien gebeuren. Het is prachtig om een contactmoment met iemand te mogen ontvangen, zonder dat er druk op ligt of verwachtingen zijn.”

Bekijk in onderstaande filmpjes het effect van de CRDL op cliënten én begeleider.

Wist je dat ongeveer een derde van al het voedsel dat op de wereld geproduceerd wordt verloren gaat? En wist je ook dat er in Alkmaar en omgeving nog steeds kinderen zonder een warme maaltijd naar bed gaan? Dat moet anders kunnen dacht Jac  Smit, initiatiefnemer van Stichting Manna – Werkgroep Schermer.

Tweede-keus-groente

“Ik heb deze stichting opgericht o.a. omdat ik wat wilde doen tegen voedselverspilling. Verschrikkelijk al die mooie eetbare groenten die worden weggegooid omdat ze te klein zijn of een paar plekjes hebben”, aldus Jac. Met twaalf vrijwilligers zorgt hij er nu voor dat er wekelijks zo’n 15 ton tweede-keus-groente uit de regio wordt opgehaald en verspreid over Voedselbanken in de regio. Want: “hunger never saw a bad bread” (Benjamin Franklin).

Stille armoede

Naast gebruikers van de Voedselbank is er nog steeds veel ‘stille armoede’ in de regio. Wanneer je maandelijks geld tekort komt om de vaste lasten te betalen, is het besparen op levensmiddelen een logisch gevolg. “Soms gebeurt het zelfs dat ouders hun kleding om willen ruilen voor een fles limonadesiroop en een zak chips om de verjaardag van hun kind te kunnen vieren”, aldus Silvia Bos van Prakkie 072. Stichting Prakkie 072 is opgericht om deze gezinnen dankzij donaties van gratis voedsel, kleding en speelgoed te voorzien. Via een match gemaakt door stichting De Waaier levert Manna nu ook aan Prakkie 072 zo’n 300 kilo groente en fruit per week. En zo zorgen kromme wortels toch voor een warm prakkie.

Sommige mensen geloven dat je iemands levensverhaal kunt aflezen in het gezicht. De lijnen, de ogen, de uitdrukkingen vertellen de ervaringen van het leven. Bij de cliënten van De Waterkant, onderdeel van Esdégé-Reigersdaal, gaat dit proces misschien wel sneller dan ‘normaal’. Anjo Brombacher, coach/klankbord én portretfotograaf zette de tijd even stil met een reeks bijzondere portretten van de bewoners van De Waterkant.

Geïsoleerd

Anjo Brombacher en Marian de Koning, begeleidster en verpleegkundige bij De Waterkant, vonden elkaar tijdens de MatchMarkt van stichting De Waaier. Marian: “Vaak zijn er weinig mooie foto’s van de cliënten. Als je ze in hun vertrouwde omgeving fotografeert staan er altijd andere zaken op de foto die afleiden van waar het eigenlijk om gaat.” De bewoners leven veelal redelijk geïsoleerd; hun leefomgeving is klein en ze zijn vaak erg in zichzelf gekeerd. “Ik heb ervoor gekozen de cliënten juist te ‘isoleren’ uit hun omgeving en tegen een donkere achtergrond te portretteren zodat alle aandacht naar hen gaat”, aldus Anjo.

Aandacht

Juist die aandacht is zo waardevol, vertelt Marian. “In de zorg draait het vaak om de primaire verzorging, terwijl die een-op-een aandacht zorgt voor een extra lichtpuntje voor de cliënten. Tijdens de fotoshoot mochten zij zelf dat lichtpuntje zijn door letterlijk even in de spotlight te staan. Ook voor Anjo was het een bijzondere ervaring, via de camera lukte het hem om echt contact te maken met deze bewoners. Kan een beeld van jezelf je zelfbeeld veranderen? Voor de cliënten van De Waterkant in ieder geval voor even.

Kijk voor meer informatie over het werk van Anjo Brombacher op zijn website.

Een spreekwoordenspeurtocht doen met dementerende ouderen; hoeveel nuttiger kunnen werknemers zich maken onder werktijd? Maatschappelijke winst is tenslotte ook winst. Voor de maatschappij, maar óók voor je bedrijf.

Sjoelen onder werktijd

In Horizon Zorgcentrum in Broek op Langedijk loopt een groep van zo’n dertig creatievelingen die de gemiddelde leeftijd flink omlaag halen. Deze ochtend kregen zij pas te horen dat hun middag werd ingevuld met een spreekwoordenwandeling, worstenbroodjes maken en spelletjes doen met ouderen. Casper Witting, developer bij Create: “We wisten alleen dat we stevige schoenen aan moesten doen en eventueel een instrument mee moesten nemen.” Rond de sjoelbak ontstaan geanimeerde gesprekken tussen jong en oud en al gauw worden ideeën gesmeed om naast de pingpongtafel ook een sjoelbak aan het kantoormeubilair van Create toe te voegen.

Andere waarden dan euro’s alleen

Voor Create is het doen van vrijwilligerswerk onder werktijd een uitvloeisel van het beleid om ‘midden in de samenleving’ te staan. “Het hoeft niet direct iets op te leveren, wij willen iets terugdoen voor de maatschappij. Wij tellen ook andere waarden dan euro’s alleen”, aldus Humphrey Keijner, financieel directeur. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven zoals Create. De voordelen van ‘werknemersvrijwilligerswerk’ vloeien namelijk óók terug naar de onderneming zelf. Maar bovenal gaat het om wat je brengt naar de plek of de mensen waar(voor) het wordt uitgevoerd. De bewoners van Horizon Zorgcentrum zijn in ieder geval dankbaar voor de komst van Create, vooral voor de sociale contacten (“De muren zeggen niets terug hoor!”). En winst is er ook voor Create: “Soms is er een interne strijd omdat je iets graag wilt afmaken. Maar uiteindelijk blijven dit soort middagen veel langer hangen”, aldus Witting. “Dit onthoud ik, terwijl ik niet eens zou weten wat ik drie weken geleden heb gedaan.”

Statuten; het levert misschien niet de meest spannende associaties op. Toch zijn deze – voor sommigen wellicht ‘saaie’ – letters onmisbaar voor de oprichting of voortgang van een stichting. Zo ook voor Klas op Wielen, die dankzij bemiddeling van stichting De Waaier een match kon sluiten met Erkamp Boot Willemsen Notarissen voor het aanpassen van de statuten.

Klas op Wielen

Klas op Wielen biedt kinderen met ernstig meervoudige handicaps zorg en ondersteuning en brengt kinderen met en zonder handicap met elkaar in contact om van elkaar leren en samen plezier te beleven. Zoals bij elke stichting moet er wel eens iets gewijzigd worden in de statuten dat vervolgens officieel moet worden vastgelegd door een notaris. En dat kost geld, geld dat eigenlijk hard nodig is om de kinderen goede zorg of ontwikkelingsstimulatie te bieden. Geld dat je liever uitgeeft aan een revalidatiemethode, een muziekles of een bezoek aan de kinderboerderij.

Groot gebaar, grote impact

Die statuten zijn voor sommigen dan misschien een hoop letters bij elkaar, hierachter gaat een verhaal schuil waarmee een initiatief als Klas op Wielen kan voortbestaan. Gelukkig vonden Klas op Wielen en Erkamp Boot Willemsen Notarissen elkaar door bemiddeling van stichting De Waaier waarbij het notariskantoor zijn diensten heeft aangeboden. Een groot gebaar met grote impact. Niet voor niets is Erkamp Boot Willemsen Notarissen al driemaal genomineerd voor de Bronzen Waaier, de prijs voor de ondernemer met een voorbeeldfunctie op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. De nominatie is tot op heden nog niet verzilverd (of ‘verbronst’) maar voor De Waaier zijn ze goud waard!