Menu

Totaal drie nieuwe bestuursleden voor stichting De Waaier.

Tijdens De Waaier in Actie gingen de stropdassen af en de laarzen aan om te klussen bij de maatschappelijke organisaties.

Laptops, tablets en iPads gedoneerd voor leerlingen, ouderen en patiënten.

Boegbeeld

Monique Spaansen: “Ik geef met veel vertrouwen de voorzittershamer door aan Frits. De wens was om een voorzitter te benoemen die ‘gezicht’ heeft in de regio en daarmee een boegbeeld voor De Waaier kan zijn. Frits voldoet zeker aan deze voorwaarde.” Frits Westerkamp is zijn loopbaan ooit gestart in de zorg en was daarna wethouder in diverse gemeenten in de regio. Hij brengt een groot netwerk met zich mee en zorgt daarmee voor nog meer diversiteit in het werkterrein van De Waaier. Ik voel mij vereerd dat ik het voorzitterschap van Monique mag overnemen. Met het deels vernieuwde bestuur en het team van De Waaier, die niet stil hebben gezeten, gaan we er in 2021 weer volop tegenaan. Juist nu moeten wij de verbondenheid tussen bedrijven en het maatschappelijk veld blijven vasthouden en zelfs versterken”, aldus Westerkamp.

Vertegenwoordiging onderwijs

Omdat stichting De Waaier in het onderwijs een belangrijke samenwerkingspartner ziet, was met het vertrek van Monique Spaansen, directeur van de afdeling Gezondheidszorg, Welzijn & Sport van het Horizon College, de wens om een vertegenwoordiging vanuit het onderwijs te behouden in het bestuur. Daarom is Carla Rinkel, manager Onderwijs en Onderzoek Social Work en Sportkunde bij Hogeschool InHolland, aangetrokken als algemeen bestuurslid. De voorbereidingen voor een eerste gezamenlijk project – een onderzoek naar de impact van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de regio – zijn reeds gestart.

Maatschappelijk veld

De Waaier achtte het tevens wenselijk dat er een bredere vertegenwoordiging van het maatschappelijke veld zichtbaar was in het bestuur. Daartoe is Ellis de Boer, manager van Het Rekerhuis, een wooninitiatief voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking, aangetreden en maakt als 9e lid het bestuur van De Waaier compleet. Naast nieuwe leden Ellis de Boer, Carla Rinkel en Frits Westerkamp, bestaat het bestuur van De Waaier verder uit Piet de Geus (De Geus Bouw), Rob Niele (Sweco), Nico Plug (Esdégé Reigersdaal), Leonie Snijder (Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders), Ralph van Soomeren (Rabobank Alkmaar e.o.) en Michel Zonneveld (UWV Zaanstreek-Waterland). “Met dit bestuur zijn we in alle geledingen van ons werkveld vertegenwoordigd. Eenieder brengt waardevolle kennis, ervaring en netwerken met zich mee waar we als De Waaier alleen maar van kunnen groeien”, aldus Ralph de Kleijn, manager van De Waaier.

Foto: Annette van Dijk – Leek

Stropdas af, laarzen aan

Het OntwikkelTeam ging tijdens De Waaier in Actie aan de slag bij Kinderboerderij Beestenboel in Zuid-Scharwoude.
Foto: LaLuuz Fotografie

Linda Nieuwenburg en Marjan van Rhoon van Het OntwikkelTeam trokken de laarzen aan om te helpen bij kinderboerderij De Beestenboel. Linda: “Vrijwilligerswerk hoeft niet structureel of een hele dag te duren, een paar uur de handen uit de mouwen kan al van toegevoegde waarde zijn.” Bij Zorgerf Waarland ging een afvaardiging van RAADHUIS aan de slag. “Vandaag bouwen wij een dakje in plaats van een website”, aldus Bart van Koppen. Ook in het Oosterdelgebied werd hard gewerkt. Medewerkers van SQR hielpen onder een stralende zon met het onderhoud op de eilanden. “Het is voor de flora en fauna heel belangrijk om het gebied te onderhouden maar het is veel werk dus alle extra hulp is meer dan welkom”, vertelt Cock de Vries van Stichting Veldzorg Oosterdel. Natuurlijk gingen ook bij de leden van het bestuur van De Waaier deze dag de stropdassen af en de hakken uit om te klussen bij Het Rekerhuis in Alkmaar.

Een mooiere omgeving

Doel van De Waaier in Actie is om op één dag de regio en haar bewoners een stukje mooier en gelukkiger te maken. Daartoe worden er die dag meerdere ‘matches’ uitgevoerd die De Waaier sluit tussen een bedrijf en een maatschappelijke organisatie.

De vrijwilligers gaan zowel met eigen collega’s als met samengestelde teams van andere bedrijven aan de slag. Bart van Koppen: “Ik hoop dat elke ondernemer het zichzelf gunt om even los te komen van het beeldscherm en te zien waar het écht om gaat in het leven.”

Medewerkers van RAADHUIS bouwden “een dakje in plaats van een website” tijdens De Waaier in Actie.
Foto: LaLuuz Fotografie

Lokale impact

De Waaier in Actie werd dit jaar voor de tweede maal georganiseerd. Het initiatief is voortgekomen uit de landelijke vrijwilligersdag NL Doet. Stichting De Waaier wil met De Waaier in Actie vooral de impact op lokaal niveau vergroten. Zij spreken daarbij vooral de ondernemers en bedrijven aan en bieden hen met De Waaier in Actie een platform om zich te manifesteren op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. “Als je vindt dat je het te druk hebt dan is dat juist een teken dat je even los moet komen van je werk. Er hoeft niet altijd geld tegenover te staan, dit betaalt zichzelf terug, aldus Het OntwikkelTeam.

Vrijheid

De Nederlandse vlag wappert aan een gevel waarachter verhalen over de oorlog schuilgaan.
Foto: Natasja van der Woude

Misschien zijn we ons in deze tijd nog wel bewuster van de betekenis van vrijheid. Binnen de grenzen die de coronacrisis ons heeft opgelegd krijgt het begrip vrijheid een nieuwe lading. Iets meer dan 75 jaar geleden was vrijheid alles behalve vanzelfsprekend.

De Nederlandse vlag wappert aan een gevel waarachter verhalen over de oorlog schuilgaan. “Ik weet nog dat ik als kind een kaalgeschoren vrouw op een kar langs zag rijden die had geheuld met de vijand. Die beelden vergeet je nooit meer”, vertelt de inmiddels 82-jarige bewoonster waar één van de gebakjes werd afgeleverd.

1700 gebakjes

Door bemiddeling van Stichting De Waaier konden er met giften van o.a. Stichting Lief Langedijk, Stichting NUT, Stichting Dagtocht Senioren Langedijk, Rotary Heerhugowaard-Langedijk en De PIUS-Stichting totaal maar liefst 1700 gebakjes worden uitgedeeld. Zestig vrijwilligers reden de hele dag rond om ze af te leveren.

Stagiaire Ruby Kunis had zich ook aangemeld. “Ik had toch niets te doen vandaag en het voelt goed om de cliënten even in het zonnetje te zetten”, aldus de student Toegepaste Psychologie.

Stagiaire Ruby Kunis is een van de vrijwilligers die de gebakjes rondbrengt. Foto: Natasja van der Woude

Vitamine S

Het kleine gebaar van Wonen Plus Welzijn heeft in ieder geval een groots effect. “De mensen worden letterlijk weer even gezien”, vertelt Judith Sanstra, welzijnsconsulent bij Wonen Plus Welzijn. “Je merkt dat sommige leden toch schroom hebben om contact op te nemen. Het zit in onze aard om te denken dat we het zelf wel op kunnen lossen maar dan ligt eenzaamheid wel op de loer.” Koning Willem-Alexander zei het al: het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. De fysieke lockdown wordt voor velen ook een sociale lockdown. We hebben allemaal ‘Vitamine S’ (van sociaal contact) nodig zoals hoogleraar sociale psychologie Paul van Lange het noemde; “Menselijk contact is bijna net zo essentieel als water of voedsel.” De leden van Wonen Plus Welzijn hebben deze dag in ieder geval weer een beetje Vitamine S opgedaan.